Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thanh Hóa
Lĩnh vực :  Kế hoạch đầu tư
Số văn bản :  3503/QĐ-UBND
Mã văn bản :  3503/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  14/09/2015