Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bắc Giang
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  419/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  419/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Dương Văn Thái, PCT UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 419/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  16/10/2015