Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  31/2015/TT-BLĐTBXH
Mã văn bản :  31/2015/TT-BLĐTBXH
Người ký :  Phạm Minh Huân, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 31/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 8 năm 2015 của Bộ LĐ,TB và XH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/08/2015