Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Tây Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Quản Lý Đô thị
Số văn bản :  6448/QĐ-BCT
Mã văn bản :  6448/QĐ-BCT
Người ký :  Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 6448/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công thương phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Tây Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  26/06/2015