Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  8873/QĐ-BCT
Mã văn bản :  8873/QĐ-BCT
Người ký :  Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công thương ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/08/2015