Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  25/2015/TT-BLĐTBXH
Mã văn bản :  25/2015/TT-BLĐTBXH
Người ký :  Huỳnh Văn Tí, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Bộ LĐ,TB và XH quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  13/07/2015