Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hồ Chí Minh
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  3604/QĐ-CT
Mã văn bản :  3604/QĐ-CT
Người ký :  Nguyễn Đình Tấn, Tổng cục trưởng TCT TP.HCM
Trích yếu : 
Quyết định số 3604/QĐ-CT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Cục thuế TP.HCM về việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  17/09/2015