Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Tiền Giang
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  27/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  27/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/06/2016