Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  862/QĐ-BCT
Mã văn bản :  862/QĐ-BCT
Người ký :  Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 862/QĐ-BCT ngày 7 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công thương áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu

File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  07/03/2016