Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng thép, phôi thép dài nhập khẩu
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  2968/QĐ-BCT
Mã văn bản :  2968/QĐ-BCT
Người ký :  Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng
Trích yếu :  Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng thép, phôi thép dài nhập khẩu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/07/2016