Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định mức hỗ trợ, việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bình Thuận
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  19/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  19/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định mức hỗ trợ, việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/06/2016