Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thái Bình
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1720/QĐ-UBND
Mã văn bản :  1720/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/06/2016