Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Y tế
Lĩnh vực :  Thanh tra
Số văn bản :  17/2016/TT-BYT
Mã văn bản :  17/2016/TT-BYT
Người ký :  Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 17/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/06/2016