Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH 1TV do nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH 1TV là công ty con của công ty TNHH 1TV do nhà nước làm chủ sở hữu
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Tài chính kế hoạch
Số văn bản :  129/2015/TT-BTC
Mã văn bản :  129/2015/TT-BTC
Người ký :  Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính
Trích yếu : 
Thông tư số 129/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH 1TV do nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH 1TV là công ty con của công ty TNHH 1TV do nhà nước làm chủ sở hữu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/08/2015