Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Tài chính kế hoạch
Số văn bản :  69/2014/QH13
Mã văn bản :  69/2014/QH13
Người ký :  Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH
Trích yếu :  Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội)
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  26/11/2014