Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật Kinh doanh bất động sản
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Nhà đất
Số văn bản :  66/2014/QH13
Mã văn bản :  66/2014/QH13
Người ký :  Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH
Trích yếu :   Luật Kinh doanh bất động sản (Luật số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội)
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/11/2014