Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Nhà đất
Số văn bản :  76/2015/NĐ-CP
Mã văn bản :  76/2015/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CP
Trích yếu : 
Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  10/09/2015