Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  06/VBHN-NHNN
Mã văn bản :  06/VBHN-NHNN
Người ký :  NHNN
Trích yếu : 
Thông tư số 06/VBHN-NHNN ngày 7 tháng 9 năm 2015 của NHNNVN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  07/09/2015