Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Đồng Tháp
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  924/QÐ-UBND-HC
Mã văn bản :  924/QÐ-UBND-HC
Người ký :  Châu Hồng Phúc, PCT UBND
Trích yếu :  Quyết định số 924/QĐ-UBND-HC ngày 7/9/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  07/09/2015