Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực :  Tài chính kế hoạch
Số văn bản :  119/2015/TT-BTC
Mã văn bản :  119/2015/TT-BTC
Người ký :  Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính
Trích yếu :  Thông tư số 119/2015/TT-BKHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/08/2015