Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2014 đối với Viên chức quản lý của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
Loại văn bản :  Chỉ thị
Cấp ban hành :  Bộ GTVT
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  155/QĐ-HĐTV
Mã văn bản :  155/QĐ-HĐTV
Người ký :  Chủ tịch HĐTV Đinh Việt Thắng
Trích yếu :  Quyết định số 155/QĐ-HĐTV V/v phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2014 đối với Viên chức quản lý của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  31/03/2015