Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt, thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2015 của Người lao động và Viên chức quản lý thuộc Công ty mẹ-Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam
Loại văn bản :  Chỉ thị
Cấp ban hành :  Bộ GTVT
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  157/QĐ-HĐTV
Mã văn bản :  157/QĐ-HĐTV
Người ký :  Chủ tịch HĐTV Đinh Việt Thắng
Trích yếu :  Quyết định số 157/QĐ-HĐTV V/v phê duyệt, thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2015 của Người lao động và Viên chức quản lý thuộc Công ty mẹ-Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  31/03/2015