Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của người lao động Công ty TNHH Kỹ thuật QLB
Loại văn bản :  Chỉ thị
Cấp ban hành :  Bộ GTVT
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  156/QĐ-HĐTV
Mã văn bản :  156/QĐ-HĐTV
Người ký :  Chủ tịch HĐTV Đinh Việt Thắng
Trích yếu :  Quyết định số 156/HĐTV V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của người lao động Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  31/03/2015