Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Xếp loại doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Kiên Giang năm 2013
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Kiên Giang
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  21/BC-BC-UBND
Mã văn bản :  21/BC-BC-UBND
Người ký :  Lê Khắc Ghi, Phó chủ tịch UBND
Trích yếu :  Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 29 tháng 1 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang xếp loại doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Kiên Giang năm 2013
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/01/2015