Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tư pháp
Lĩnh vực :  Tư pháp
Số văn bản :  02/2015/TT-BTP
Mã văn bản :  02/2015/TT-BTP
Người ký :  Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 1 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư
 
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  16/01/2015