Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn
Loại văn bản :  Thông tư liên tịch
Cấp ban hành :  Bộ Y tế
Lĩnh vực :  Y tế
Số văn bản :  34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
Mã văn bản :  34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
Người ký :  Đỗ Thắng Hải, Vũ Văn Tám, Nguyễn Thanh Long (các Thứ trưởng)
Trích yếu :  Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  27/10/2014