Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Y tế
Lĩnh vực :  Y tế
Số văn bản :  34/2011/TT-BYT
Mã văn bản :  34/2011/TT-BYT
Người ký :  Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Bộ Y tế  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/08/2011