Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chugn điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Y tế
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  15/2012/TT-BYT
Mã văn bản :  15/2012/TT-BYT
Người ký :  Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế quy định chugn điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/09/2012