Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  02/VBHN-NHNN
Mã văn bản :  02/VBHN-NHNN
Người ký :  Nguyễn Văn Bình, Thống đốc NHNN
Trích yếu :  Quyết định số 02/VBHN-NHNN ngày 21 tháng 1 năm 2015 (văn bản hợp nhất) ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  21/01/2015