Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực :  Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Số văn bản :  04/2009/TT-BVHTTDL
Mã văn bản :  04/2009/TT-BVHTTDL
Người ký :  Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 04/2009/Tt-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  16/12/2012