Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Số văn bản :  103/2009/NĐ-CP
Mã văn bản :  103/2009/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu :  Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá  và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/11/2009