Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  38/2014/TT-NHNN
Mã văn bản :  38/2014/TT-NHNN
Người ký :  Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu :  Thông tư số 38/2014/TT-NHNN ngày 8 tháng 12 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/12/2014