Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt đề án "Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015"
Loại văn bản :  Công văn
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  254/QĐ-TTg
Mã văn bản :  254/QĐ-TTg
Người ký :  Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng
Trích yếu : 
Quyết định số 254/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án "Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015"
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  01/03/2012