Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Phú Thọ
Loại văn bản :  Công văn
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  2185/TTg-ĐMDN
Mã văn bản :  2185/TTg-ĐMDN
Người ký :  Vũ Văn Ninh
Trích yếu :  Công văn số 2185/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Phú Thọ do Chính phủ ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/11/2011