Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Loại văn bản :  Công văn
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  646/QĐ-TTg
Mã văn bản :  646/QĐ-TTg
Người ký :  Vũ Văn Ninh
Trích yếu : 
Quyết định số 646/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam do Chính phủ ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/05/2014