Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) giai đoạn 2011-2015
Loại văn bản :  Công văn
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  71/TTg-ĐMDN
Mã văn bản :  71/TTg-ĐMDN
Người ký :  Vũ Văn Ninh
Trích yếu : 
Công văn số 71/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) giai đoạn 2011-2015 do Chính phủ ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/01/2012