Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Lào Cai
Loại văn bản :  Công văn
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  308/TTg-ĐMDN
Mã văn bản :  308/TTg-ĐMDN
Người ký :  Vũ Văn Ninh
Trích yếu : 
Công văn 308/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/03/2012