Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  16/2014/TT-BTTTT
Mã văn bản :  16/2014/TT-BTTTT
Người ký :  Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 16/2014/TT-BTTT ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ TT và TT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/11/2014