Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật Vệ sinh, an toàn lao động
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  Luật Vệ sinh, an toàn lao động
Mã văn bản :  Luật Vệ sinh, an toàn lao động
Người ký :  Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH
Trích yếu : 
Luật Vệ sinh, an toàn lao động (Luật số 84/2015/QH13) ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/06/2015