Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Đề án xét tặng Giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam” năm 2016.
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  2675/QĐ-BCT
Mã văn bản :  2675/QĐ-BCT
Người ký :  Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 2675/QĐ-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công thương về việc ban hành Đề án xét tặng Giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam” năm 2016.
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/06/2016