Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Tài chính kế hoạch
Số văn bản :  36/2013/TT-NHNN
Mã văn bản :  36/2013/TT-NHNN
Người ký :  Lê Minh Hưng, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu : 
Thông tư số  36/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  31/12/2013