Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  12/2016/TT-NHNN
Mã văn bản :  12/2016/TT-NHNN
Người ký :  Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc
Trích yếu : 
Thông tư số  12/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2016 của NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/06/2016