Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Nghệ An
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  3171/QĐ-UBND
Mã văn bản :  3171/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 1 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  01/07/2016