Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Nông nghiệp
Số văn bản :  41/2013/QH13
Mã văn bản :  41/2013/QH13
Người ký :  Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH
Trích yếu : 
Luật  Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Luật số 41/2013/QH13) ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/11/2013