Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Tĩnh
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  28/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  28/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  28/06/2016