Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2012-2015
Loại văn bản :  Công văn
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  2097/QĐ-TTg
Mã văn bản :  2097/QĐ-TTg
Người ký :  Vũ Văn Ninh
Trích yếu :  Quyết định 2097/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  28/12/2012