Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn điện lực Việt Nam giai đoạn 2012-2015
Loại văn bản :  Công văn
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1782/QĐ-TTg
Mã văn bản :  1782/QĐ-TTg
Người ký :  Vũ Văn Ninh
Trích yếu : 
Phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn điện lực Việt Nam giai đoạn 2012-2015
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/11/2012