Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  40/2014/TT-NHNN
Mã văn bản :  40/2014/TT-NHNN
Người ký :  Nguyễn Toàn Thắng
Trích yếu : 
Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  11/12/2014