Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Biểu tình hình sắp xếp, đổi mới DNNN năm 2014, kế hoạch năm 2015
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Tuyên Quang
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  242/BC-SKH (bieu)
Mã văn bản :  242/BC-SKH (bieu)
Người ký :  Triệu Quang Huy, Phó Giám đốc
Trích yếu :  Biểu kèm theo Báo cáo số 242/BC-SKH ngày 9 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/07/2014