Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Bộ Chính trị
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  30-NQ/TW
Mã văn bản :  30-NQ/TW
Người ký :  Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư
Trích yếu : 
Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/03/2014